Obverse Reverse
I
M
A
G
E
Obverse
ruler
Reverse
ruler
D
E
S
C
R
I
P
T
I
O
N
(country)
(denomination)
(denomination)
(date) Emblem of Maldives (date)
(country)
T
E
X
T
ملك محلديب
މާގެ،ދިވެހިރާއްޖެ
10
ލާރި
الدولة المحلديبية

General

WCDB ID
348
Country
Flag: Republic of the Maldives Maldives
Denomination
10 laari
Value
1⁄10 Maldivian rupee (MVQ)
Dates
AH1379 - 1399 (AD1959 - 1979)

Physical

Shape
Scalloped, 12 cycles
Mass
2.00 g
Diameter
23.00 mm
Thickness
2.00 mm
Composition
Al
Color
Gray / Black / Silver Gray / Black / Silver
Magnetic
No

Design

Orientation
Medallic: ↑ ↑
Edge
Plain/smooth

References

Wikipedia
Coins of the Maldivian rufiyaa
Krause-Mischler
KM# 46a
Numista
N# 15821